I-SẢN PHẨM CUNG CẤP.

  • Bê tông thương phẩm mác: M100, M150, M200, M250, M300, M350,M400…
  • Bê tông thương phẩm mác: 21Mpa, 25Mpa, 30Mpa, 40Mpa…
  • Bê tông theo yêu cầu thiết kế của quí khách hàng.
  • Bê tông R7, R28
  • Bê tông chống thấm các loại.
  • Bê tông cường độ cao…

II-DỊCH VỤ CUNG CẤP.

  • Dịch vụ bơm cần, bơm tĩnh phục vụ công tác đổ bê tông các công trình.
  • Cho thuê bơm cần, bơm tĩnh.
  • Tư vấn công tác đúc, ép cọc bê tông.
  • Thi công các công trình.

Định mức cấp phối bê tông thông dụng

Stt Loại vật liệu – quy cách Mác bê tông Vật liệu dùng cho 1m³ vữa bê tông
Xi măng PCB40 (kg) Cát vàng (m³) Đá dăm (m³) Nước (lít) Phụ gia
1  Đá dmax = 20mm  [(40÷70) cỡ 0,5x1cm ;(60÷30)  cỡ 1x2cm] 150 245 0,531 0,809 195 dẻo hoá
2 200 294 0,512 0,800 195 dẻo hoá
3 250 343 0,491 0,790 195 dẻo hoá
4 300 392 0,468 0,785 195 dẻo hoá
5 350 439 0,461 0,774 195 dẻo hoá
6 400 475 0,439 0,774 190 siêu dẻo
( Trích 1329/QĐ-BXD)